מאגר שאלות תאוריה

מהו "רכב מסחרי"?

  • כל רכב המסיע נוסעים או מטען כלשהו.
  • כל רכב המסיע מטען כלשהו.
  • רכב המשמש – או המיועד לשמש – להובלת משא בשכר או לעיסוקו של בעל הרכב.
  • רכב המשמש לסירוגין גם להעברת מטען וגם להסעת נוסעים בשכר.

הסבר: רכב מסחרי הוא רכב להובלת משא.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה