מאגר שאלות תאוריה

רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?

  • אם יש ברכב שני אפודים, מותר לשני אנשים לצאת לבושים באפוד זוהר.
  • הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד, אם נוסע ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב.
  • על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו מהרכב.
  • כל התשובות נכונות.

הסבר: אפוד זוהר נמצא ברכב על מנת שנהג או נוסע היוצאים מהרכב יראה. אין לצאת מהרכב במקרה זה ללא אפוד זוהר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה