בחירת רישיון
התחברות

רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?

אפוד זוהר נמצא ברכב על מנת שנהג או נוסע היוצאים מהרכב יראה. אין לצאת מהרכב במקרה זה ללא אפוד זוהר.