בחירת רישיון
התחברות

מהו תעריף קריאה על פי מונה?

התעריף בו הנהג נוסע ללקוח.