בחירת רישיון
התחברות

האם יש חובה להתקין באוטובוס זמזם לנסיעה לאחור?

כן, בכל רכב כבד כולל אוטובוס חובה להתקין זמזם לנסיעה אחורה.