מאגר שאלות תאוריה

מהו סכום הכסף המרבי שממנו חייב הנהג להחזיר עודף לנוסע שעלה לאוטובוס בקו שירות?

  • מכל שטר שמוסר הנוסע לצורך הנסיעה.
  • פי עשרה ממחיר הנסיעה באותו הקו.
  • מכל סכום – בתחנה הראשונה בלבד.
  • רק לשטרות הקטנים מ-20 ₪.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה