בחירת רישיון
התחברות

איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?

הנהג חייב לצפות מהולך רגל בצומת התנהגות חריגה.