בחירת רישיון
התחברות

הגדר ״רכב משא״:

רכב הבנוי להובלת מטען.