מאגר שאלות תאוריה

הגדר ״רכב משא״:

  • רכב מנועי המשמש – או שנועד לפי מבנהו לשמש – להובלת טובין.
  • רכב מנועי מסחרי המיועד להובלה בשכר, והדבר צוין ברישיון הרכב.
  • רכב מנועי המשמש להובלת טובין ומשקלו יותר מ-8,000 ק״ג.
  • רכב מנועי המשמש להובלת נוסעים וטובין.

הסבר: רכב הבנוי להובלת מטען.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה