בחירת רישיון
התחברות

מיהו הגוף המתיר ומבצע העברת בעלות של רישיון להפעלת מונית?

למפקח על התעבורה זכות זו.