מאגר שאלות תאוריה

מיהו הגוף המתיר ומבצע העברת בעלות של רישיון להפעלת מונית?

  • רשות הרישוי.
  • המפקח על התעבורה.
  • רשות התחבורה הציבורית והרכבות.
  • להעברת בעלות על רישיון שירות אין צורך בהיתר – הדבר נוגד את חופש העיסוק.

הסבר: למפקח על התעבורה זכות זו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה