בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג טרקטור המצויד במעמיס כשהוא מחנה את הטרקטור?

לפי הוראות הרישוי.