בחירת רישיון
התחברות

מדוע מתקינים משקולות בקדמת הטרקטור?

כדי למנוע מהטרקטור לאבד אחיזה עם הכביש בחלקו הקדמי כאשר הטרקטור מרים משא מאחור.