בחירת רישיון
התחברות

כשמציינים "מהירות הפעלה תקנית" של מעביר הכוח פי-טי-או (PTO), למה מתכוונים?

לפי הוראות היצרן.