מאגר שאלות תאוריה

כשמציינים "מהירות הפעלה תקנית" של מעביר הכוח פי-טי-או (PTO), למה מתכוונים?

  • לסל"ד של משאבת השמן המניעה את מעביר הכוח.
  • לסל"ד שבו מסתובב גל היציאה מתיבת ההילוכים.
  • לסל"ד המנוע עצמו (יציאה בגלגל התנופה).
  • לסל"ד של יציאת מעביר הכוח ושל גל ההינע שלו.

הסבר: לפי הוראות היצרן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה