מאגר שאלות תאוריה

הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רישיון נהיגה מדרגה A2 הוא:

  • 16 שנים, ובלבד שמבקש הרישיון קיבל הסכמה בכתב לכך מאחד מהוריו או מאפוטרופוס.
  • 18 שנים, ובלבד שמבקש הרישיון קיבל הסכמה בכתב מאחד מהוריו או מאפוטרופסו.
  • 20 שנים, ובלבד שמבקש הרישיון קיבל הסכמה בכתב מאחד .מהוריו או מאפוטרופסו.
  • 14 שנים, ובלבד שמבקש הרישיון קיבל הסכמה בכתב מאחד .מהוריו או מאפוטרופסו

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה