בחירת רישיון
התחברות

הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רישיון נהיגה מדרגה A2 הוא:

לפי דרישת רשות הרישוי