בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?

עליך לתת זכות קדימה לכל רכב המתקרב לצומת.

practiceimage