מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?

  • סע! לך זכות קדימה בצומת שלפניך.
  • יש לעצור ולהמשיך בנסיעה: לך יש זכות קדימה בצומת.
  • יש לעצור עצירה מוחלטת ולהסתכל ימינה ושמאלה ולבחון את התנועה המגיעה.
  • יש לאפשר לרכב בדרך החוצה להמשיך בתנועתו ללא שינוי במהירותו ובמסלול נסיעתו.

הסבר: עליך לתת זכות קדימה לכל רכב המתקרב לצומת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה