בחירת רישיון
התחברות

כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

החץ מראה על כיוון הנסיעה המותר בצומת.

practiceimage