מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

  • אסור, אם צוין כך במרשם התרופה או על ידי הרופא.
  • כן. תרופות הרגעה אינן משפיעות על הנהיגה.
  • מותר לקחת כדורי הרגעה חצי שעה לפני הנהיגה.
  • אסור, אם הנהג נוטה להיות מושפע מתרופה מסוימת; ומותר, אם אין לו נטייה כזו.

הסבר: אסור לנהוג תחת השפעת תרופות הרגעה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה