מאגר שאלות תאוריה

נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

  • רשות הרישוי תפסול את רישיון הנהיגה שלו למשך שלושה חודשים והוא יחויב במבחן עיוני (תאוריה).
  • על פי שיטת הניקוד, אין רשות הרישוי מוסמכת לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
  • רשות הרישוי רשאית להמליץ לבית משפט לפסול את רישיון הנהיגה שלו לצמיתות.
  • רק בית משפט רשאי ומוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלו.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה