בחירת רישיון
התחברות

נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

לפי דרישת רשות הרישוי.