בחירת רישיון
התחברות

איזה גרור רשאי לגרור בעל רישיון נהיגה מדרגה B ברכב שאושר לגרירה?

לפי דרישת רשות הרישוי.