מאגר שאלות תאוריה

איזה גרור רשאי לגרור בעל רישיון נהיגה מדרגה B ברכב שאושר לגרירה?

  • גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג.
  • שום גרור. בעל רישיון, כאמור, אינו רשאי לגרור גרור.
  • גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-1,500 ק"ג.
  • גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ-2,000 ק"ג.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה