בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

שטח הפרדה מחלק את הכביש לשני מעברי חצייה.

practiceimage