בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

זכות קדימה ל רכב הבא מימין. הרעב שבא משמאל אמור לתת לנו זכות קדימה.

practiceimage