בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב חייב בערכת חילוץ?

לפי הוראת רשות הרישוי.