בחירת רישיון
התחברות

מדוע מתקינים משקולות בקדמת הטרקטור?

משקולת בקידמת הטרקטור מונע את התרוממות הטרקטור כאשר הוא מרים מטען מאחור.