בחירת רישיון
התחברות

החוק קובע כי בתדלוק רכב המסיע יותר מ-11 נוסעים:

אדי הדלק יכולים להתלקח מכל גץ חשמלי.