מאגר שאלות תאוריה

החוק קובע כי בתדלוק רכב המסיע יותר מ-11 נוסעים:

  • מותר לתדלק כאשר הרכב עומד ליד עמדת כיבוי אש.
  • מותר לתדלק, בתנאי שיש מטפה כיבוי אש סמוך לרכב.
  • אסור לתדלק את הרכב כל עוד יש בו נוסעים.
  • מותר תדלוק עצמי.

הסבר: אדי הדלק יכולים להתלקח מכל גץ חשמלי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה