בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?

אסור לחלוטין, על מנת לעלות או לרדת מרכב עליו להיות בעמידה מוחלטת.