מאגר שאלות תאוריה

מהו הגורם המגביל את יכולתו של הרוכב לבלום, להטות או להאיץ את האופנוע?

  • מבנה המושב של האופנוע.
  • משקל הרוכב.
  • לבושו התקני של הרוכב.
  • אחיזת האופנוע בכביש.

הסבר: אם אחיזת האופנוע בכביש לא טובה הרוכב יתקשה להאיץ לבלום אן להטות את האופנוע (סכנת החלקה).

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה