בחירת רישיון
התחברות

מהו הגורם המגביל את יכולתו של הרוכב לבלום, להטות או להאיץ את האופנוע?

אם אחיזת האופנוע בכביש לא טובה הרוכב יתקשה להאיץ לבלום אן להטות את האופנוע (סכנת החלקה).