בחירת רישיון
התחברות

על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?

לכל משתמשי הדרך אם זה נהג או הולך רגל.