מאגר שאלות תאוריה

על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?

  • רק על נהגים מקצועיים.
  • רק על הולכי הרגל.
  • על כל אדם המשתמש בדרך.
  • רק על הנוהג ברכב.

הסבר: לכל משתמשי הדרך אם זה נהג או הולך רגל.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה