בחירת רישיון
התחברות

מהו "זמן תאורה" על פי החוק:

הזמן שבו עלינו להדליק אור, לפי החוק.