בחירת רישיון
התחברות

בהובלת תפזורת, מהו הגובה המרבי המותר של המטען?

בגובה הדפנות על מנת שהמטען לא יתפזר ויגלוש לכביש.