מאגר שאלות תאוריה

בהובלת תפזורת, מהו הגובה המרבי המותר של המטען?

  • על המטען להיות נמוך במטר אחד מגובה הדופן, כדי למנוע פיזור של המטען על פני הדרך.
  • אסור שהמטען או חלק כלשהו ממנו יהיה גבוה יותר מגובה הדופנות או הסולמות שהותקנו כחוק.
  • גובה המטען לא יהיה יותר מ-480 ס״מ, ויהיה מכוסה.
  • אין חשיבות לגובה המטען, ובלבד שיהיה מכוסה, על פי התקנה.

הסבר: בגובה הדפנות על מנת שהמטען לא יתפזר ויגלוש לכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה