בחירת רישיון
התחברות

בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

שוטר או בוחן רכב רשאים להשבית רכב לקוי.