מאגר שאלות תאוריה

בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

  • למסור הודעה לנהג על הפסקת השימוש ברכב ולקחת את רישיון הרכב.
  • אין הוא רשאי לעשות דבר. אין בסמכותו של בוחן או של שוטר לבדוק רכב בדרך.
  • להזמין את בעל הרכב לבירור באיגוד המוסכים.
  • לשלוח את הרכב למכון רישוי למבחן חצי שנתי נוסף.

הסבר: שוטר או בוחן רכב רשאים להשבית רכב לקוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה