מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

  • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
  • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
  • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
  • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.

הסבר: נאפשר לאופניים להמשיך בנסיעה רכב מס. 2 צריך לתת לנו זכות קדימה כי אנחנו מימינו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה