בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

מודיעין והדרכה

מודיעין והדרכה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 612

מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור. החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכוון הנסיעה.

כוחו יפה בדרך שלפניך