בחירת רישיון
התחברות

לאיזה נתמך בתמונה יש שלושה סרנים?

לרכב 16 יש 3 סרנים מאחור לכל זוג גלגלים יש סרן.

practiceimage