מאגר שאלות תאוריה

לאיזה נתמך בתמונה יש שלושה סרנים?

  • 17
  • 15
  • 16
  • 14

הסבר: לרכב 16 יש 3 סרנים מאחור לכל זוג גלגלים יש סרן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה