מאגר שאלות תאוריה

הגדר ״משקל עצמי״:

  • משקל הרכב עם מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
  • משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
  • משקל הרכב עם מטען ועם הנהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק שבו.
  • נפח הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.

הסבר: משקלו של הרכב ללא מטען ואנשים בתוכו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה