בחירת רישיון
התחברות

הגדר ״משקל עצמי״:

משקלו של הרכב ללא מטען ואנשים בתוכו.