מאגר שאלות תאוריה

כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?

  • יאט, יסטה ככל האפשר ימינה וגם ירד לשול הדרך – אם צריך.
  • ידליק אור גבוה כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.
  • יסטה שמאלה וייסע בנתיב הנגדי, הפנוי עתה.
  • יצפור ויסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו.

הסבר: לפנות לימין גם במחיר של ירידה לשוליים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה