בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?

לפנות לימין גם במחיר של ירידה לשוליים.