מאגר שאלות תאוריה

מהו "משקל כולל מותר"?

  • הנפח העצמי של הרכב בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי.
  • המשקל העצמי של הרכב, שהתירה רשות הרישוי לרכב.
  • הסך הכולל של המשקל העצמי של הרכב, משקל האנשים שמותר להסיע בו והמטען שהתירה רשות הרישוי להוביל בו.
  • הנפח העצמי של הרכב והמטען שהתירה רשות הרישוי.

הסבר: המשקל הכולל הוא המשקל של הרכב + משקל המטען והאנשים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה