בחירת רישיון
התחברות

מהו "משקל כולל מותר"?

המשקל הכולל הוא המשקל של הרכב + משקל המטען והאנשים.