מאגר שאלות תאוריה

האם חובה על נהג האוטובוס בקו שירות להסיע כל נוסע?

  • כן, אבל רק בשעות היום.
  • לא, ובלבד שייתן הסבר לסירוב.
  • לא. אם הנוסע מסרב להזדהות מותר לסרב להסיעו.
  • כן, באין הגבלות חוקיות אחרות.

הסבר: נהג אוטובוס לא יכול לסנן נוסע אלה אם הוא בלבוש לא מתאים או גורם נזק לאוטובוס.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה