בחירת רישיון
התחברות

האם חובה על נהג האוטובוס בקו שירות להסיע כל נוסע?

נהג אוטובוס לא יכול לסנן נוסע אלה אם הוא בלבוש לא מתאים או גורם נזק לאוטובוס.