מאגר שאלות תאוריה

באיזה תנאי מותרת רכיבה על אופנוע?

  • בתנאי שעל הרוכב יש קסדה – מרותקת לראשו או לא.
  • על הרוכב לחבוש קסדה תקנית, שתהיה מרותקת אל ראשו באופן שתימנע נפילתה בשעת הנסיעה.
  • בתנאי שרוכב האופנוע מחזיק ברשותו ערכת חילוץ למקרה תאונה.
  • בתנאי שרוכב האופנוע דאג שמכל הדלק מלא וסגור לפני תחילת הנסיעה.

הסבר: קסדה חובה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה