בחירת רישיון
התחברות

עד איזה גובה מותר להעמיס מטען בתפזורת?

לפי קביעת משרד הרישוי