בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

מהירות הנסיעה צריכה להיות מתואמת לתנאי הכביש.