מאגר שאלות תאוריה

כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

  • יקפיד ככל האפשר לנסוע במרכז הכביש.
  • ימשיך בנהיגה רגילה.
  • יגביר את מהירות הנסיעה וייסע בשול.
  • יאט ויתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך.

הסבר: מהירות הנסיעה צריכה להיות מתואמת לתנאי הכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה