בחירת רישיון
התחברות

מה הקשר בין תפקוד כריות אוויר לחגורות הבטיחות ברכב בעת תאונה?

כריות האויר ללא חגירת חגורת בטיחות עלולה לסכן את הנהג .