בחירת רישיון
התחברות

סכנת החלקה בכביש רטוב:

ככל שנוסעים מהר יותר, סכנת החלקה גדולה יותר.