בחירת רישיון
התחברות

ברכב עבודה:

רכב עבודה מיועד לעבודה מסויימת ואסור לשנות את יעודו. בתא הנוסעים מותר.