מאגר שאלות תאוריה

ברכב עבודה:

  • אסור להוביל מטען, אבל מותר להסיע עד שישה נוסעים בארגז הרכב.
  • אסור להסיע נוסעים, אבל מותר להוביל מטען.
  • אסור להוביל מטען או להסיע נוסעים, חוץ מאשר בתא הנהג.
  • מותר להסיע נוסעים ולהוביל מטען.

הסבר: רכב עבודה מיועד לעבודה מסויימת ואסור לשנות את יעודו. בתא הנוסעים מותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה