בחירת רישיון
התחברות

מהו המשפט הנכון?

זכות קדימה מקבלים ואין להניח שהרכב האמור לתת זכות, יפעל בהתאם.