בחירת רישיון
התחברות

שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?

ודאי, זה תפקידו של השוטר וחובתו של הנהג