מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • הכניסה מותרת לכל רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה רק לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה רק לרכב ציבורי בלבד שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.

הסבר: תמרור הוראיה המורא לרכבים מעל למשקל הרשום על איסור כניסה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה