בחירת רישיון
התחברות

מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?

אסור לנהוג ללא רשיון ועונשו יכול להגיע למאסר.