מאגר שאלות תאוריה

מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?

  • עד שלוש שנים מאסר, בנוסף על עונשים אחרים.
  • שש שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים מאסר על תנאי.
  • קנס של 80,000 שקל.
  • יהיה פטור מעונש אם יציג רישיון נהיגה תקף בתוך שבעה ימים.

הסבר: אסור לנהוג ללא רשיון ועונשו יכול להגיע למאסר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה