בחירת רישיון
התחברות

החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

מסוכן לחנות בכביש בין עירוני,צריך לנקות באמצעי זהירות.