מאגר שאלות תאוריה

החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

  • עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה מפריעה או מסכנת איש מעוברי הדרך.
  • עליך לוודא שהנוסע שבמושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
  • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
  • עליך להדליק את אורות החנייה אם אין תאורה ברחוב.

הסבר: מסוכן לחנות בכביש בין עירוני,צריך לנקות באמצעי זהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה