בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

מחלק את הנתיב.

practiceimage