בחירת רישיון
התחברות

באיזה תנאי יתיר נהג אוטובוס להוביל בו מטען?

מטען של נוסע באוטובוס אסור לו להפריע לנוסעים.