בחירת רישיון
התחברות

מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?

רכב מס. 1 נכנס לשטח ההפרדה בניגוד לתמרור המוצב על שטח ההפרדה.

practiceimage