בחירת רישיון
התחברות

איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש לאחור בעת התנגשות?

משענת הראש נועדה לשמור ככל הניתן על הראש בזמן תאונה.